Pravidlá použitia a partnerstva s portálom Horoskopy.NiQ.Sk

Použitie

Užívateľ portálu Horoskopy.niq.sk berie na vedomie, že prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu alebo škodu, ktorá môže užívateľovi v súvislosti s používaním portálu vzniknúť.

Partner Premium

Partner premium je spoplatnený partnerský program, v ktorom získava odberateľ horoskopov licenciu na nekomerčné a komerčné použitie horoskopov bez potreby uvedenia zdroja. Licencia sa vzťahuje výhradne na jedno elektronické médium (webstránku) alebo tlačené médium. Použitie jednej licencie na viacej médií, alebo použitie horoskopu v deň, kedy daný horoskop nie je platný, sa berie ako porušenia licenčnej zmluvy a autorského práva autora.

Partner Free

Partner free je bezplatný partnerský program, v ktorom získava odberateľ horoskopov licenciu na nekomerčné a komerčné použitie horoskopov. Licencia sa udeľuje automaticky všekým webovým stránkam, ktoré skopírujú presný kód z webu Horoskopy.NiQ.sk bez pozmenenia. Pozmenenie kódu, zobrazenia, alebo znefunkčnenie odkazu na zdroj sa berie ako porušenie pravidiel licencie a autorských práv autora.

Cenník


Partner Premium - 1 deň/médium1 EURO
Partner Free - 1 deň/médium0 EURO
Pokuta za manipuláciu so zobrazením a funkčnosťou odkazu250 EURO

V prípade neuhradenia faktúry do 14 dní po doručení je povinný odberateľ horoskopov uhradiť úroky z omeškania 0,05 % za každý začatý deň.
Pri zkopírovaní horoskopov bez zobrazenia zdroja Horoskopy.niq.sk je odberateľ povinný zaplatiť dlžnú sumu za program Partner Premium za celý čas, počas ktorého bol skopírovaný horoskop zverejnený.

Horoskopy.NiQ.Sk

IČO: 48003450
Nie sme platcami DPH.
Zodpovedná osoba: Martin Dušek, Email: dusek[a]niq.sk, telefón: 0902179117
Majiteľ autorských práv: Martin Dušek, Email: dusek[a]niq.sk, telefón: 0902179117
Bankové spojenie:
Fio Banka
IBAN: SK4083300000002600714970